Ventilasjon

Holmedal Blikk leverer og monterer balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Dette er den eneste ventilasjonstypen som både har en ventilasjonsvifte som fjerner fuktig og forurenset luft og en vifte som tilfører ny ren og frisk luft.

Vi sikrer ren luft ved å fjerne partikkel- og pollenforurensing ved hjelp av effektive filtre. Anleggene gjenvinner varmen i den brukte inneluften før den trekkes ut av bygget. Dette er ENØK i praksis.